Hito (sawtu), njaaweendi e tolno.

Wiɗto yaawngo holliri won’de njaaweendi hito walla sawtu ko 343 meeteer e kala leƴƴannde,  so oɗon teski, peƴƴoowo nder ladde mbo ɓadaaki, ko maa suwta jammbere mum nde nana tot !Kono njaaweendi ndi ñiiɓaani ɗo gootel, hol ko saabii ɗuum?Ngam faamde njaaweendi hito, ko maa ngannden hol no ɗum reɓirta, ko adii fof ala e […]

Lire la suite Hito (sawtu), njaaweendi e tolno.

Luloyinooɓe to weeyo njowtiima

Caggal lebbi jeegom to weeyo, yahweeyo en nayo, ɓe lappol Grew-2 njowtiima hannde subaka law e dow jam, ɓe njippi ko e maayo haaɗngo Florid. Lappol Crew-2 ngol Space X yowtiima e dow jam e oo ɗoo jamma jawtuɗo, gootal e paarasiteeje nay ɗee, fof e leelde taggiteede, haɗaani laana Endoower jumpaade e ndiyam no […]

Lire la suite Luloyinooɓe to weeyo njowtiima

Annama Lewru

Siinnaaɓe ina njogii eɓɓannde moolanaande, yowde lewru to weeyo  tawa ko kamɓe peewnindu, walla boom lebbi.Hono ɗuum aaɓnorto? Ngam ustude pooye lampaaji baɗateeɗi e gure e dow laabi e dingire, Siinnaaɓe ina ngoniri feewnan’de koye mumen lebbi, sabu ko ɗuum waawi yaynaade ko yaaji, kadi naamnaaki kuɓɓam ndeelam walla henndu, ɗuum noon ko njeñcudi mawndi […]

Lire la suite Annama Lewru

Annama Lewru

Siinnaaɓe ina njogii eɓɓannde moolanaande, yowde lewru to weeyo  tawa ko kamɓe peewnindu, walla boom lebbi.Hono ɗuum aaɓnorto? Ngam ustude pooye lampaaji baɗateeɗi e gure e dow laabi e dingire, Siinnaaɓe ina ngoniri feewnan’de koye mumen lebbi, sabu ko ɗuum waawi yaynaade ko yaaji, kadi naamnaaki kuɓɓam ndeelam walla henndu, ɗuum noon ko njeñcudi mawndi […]

Lire la suite Annama Lewru

Nanngal Naange walla Lewru

Eɗen mbiya lewru walla naange nanngaama so tawii en nattiiɗe yiyde e saha nde foti yiyeede, wonaa nanngeede foti wiyeede, foti wiyeede ko wirniima sabu woodat ko reɗɗii hakkunde lewru e naange lewru wirnoo, wooda kadi ko reɗɗii hakkunde leydi e naange, naange wirno.   Ko reɗɗotoo koo ko woni ?   Ko leydi tan walla lewru wirnata naange e weeyo men […]

Lire la suite Nanngal Naange walla Lewru

Lewru

Keerheerɗe Lewru. .. Coortol walla tekkeendi  :  3 476 km, maa wonoy nayaɓal Ngaawe.Yolnde hakkunde men e Lewru ko 384 400 km, so ndu lusoyi ko 406 300 km, so ndu ñoosiima e men ko 356 700 km.Tolno nguleeki e dow mayru: hakkunde -248 e 123°C.Lewru timminta taaraade Ngaawe ko e balɗe 27 e jamɗe […]

Lire la suite Lewru

Hol to ɓe ngoni?

Ko ina abbo e miliyaaruuji 100 ɗaŋre ina e lillungal men Fedannde Malaaɗo, ina way no miijaade won’de hay heen ɗaŋre wootere wuuraaka aaɓnotaako ni, Nguurɗen ko e nder lillungal koode ngal miliyaaruuji teemedde naangeele. Ɗaŋe puneeje Ngaawe foti won’de ko miliyaaruuji. Ɗuum noon ko haɗi men haa jooni jokkondirde e tagoore woɗnde? Mbela nguurndam […]

Lire la suite Hol to ɓe ngoni?